Doorzettingsvermogen
Op verzoek van Annelies Wiersma heb ik een iOS App gemaakt met Deugden Reflectie Kaarten. Met deze app kun je een deugdenkaart uit de stapel schudden, of je kunt een deugd op alfabetische volgorde opzoeken. Op de voorkant van de kaart wordt de betekenis van de deugd omschreven. Op de achterkant van de kaart kun je een spreuk en een affirmatie lezen en zien hoe je de deugd in de praktijk kunt brengen. De app biedt ook de mogelijkheid om een reflectiekaart via E-mail of Twitter te versturen.

Essentie:

Deugden zijn spirituele levensvaardigheden die je helpen het beste in jezelf en anderen naar boven te halen. Ze zijn onze essentie. Ieder mens heeft alle deugden in zich! We zetten dagelijks – vaak onbewust – talloze deugden in. Iedereen heeft eigenschappen zoals geduld, eerlijkheid en respect nodig. De reflectiekaarten helpen bewust te kiezen welke deugd je wilt inzetten. Ze houden je een spiegel voor. Ze kunnen inspireren, confronteren, troosten en bemoedigen. Ze steunen bij het nemen van beslissingen en bepalen, diep van binnenuit, je gedrag. Bekijk Deugden Lite, de gratis App om kennis te maken met 10 deugden.

Toepassingen:

De reflectiekaarten geven je de gelegenheid om over de deugden na te denken en ze bewust toe te passen. Als je hier een dagelijkse of wekelijkse gewoonte van maakt, ontdek je eigenschappen in jezelf en in anderen. Je ontwikkelt zelfvertrouwen, veerkracht, moed en nog veel meer deugden die je al in je hebt, maar die je door er geregeld even bij stil te staan, als het ware wakker kunt schudden. Je kunt de kaarten gebruiken met jongeren en volwassenen; in je gezin, op school, op het werk; alleen of samen. Deugden zijn overal. Je kunt ze overal tot leven brengen!

Het DeugdenprojectTM:

De kaarten vinden hun oorsprong in The Virtues Project TM – het Deugdenproject – een wereldwijd initiatief verspreid over meer dan negentig landen. Het doel van het Deugdenproject is mensen via deugdenkaarten en -boeken, workshops en cursussen te inspireren tot het bewust toepassen van deugden in het leven van alledag. Lees meer over het Deugdenproject op de website www.actonvirtues.nl.